Acerca de

Este sitio web é mantido por Ca_Gi e zuz con moita axuda doutras usuarias entusiastas de Mastodon da instancia italiana mastodon.bida.im (bida.im tamén o aloxa) e outras instancias.

Estes son algunhas das usuarias involucradas

Dende outubro do 2022, a tradución deste sitio faise en Weblate.

Excepto cando se indique o contrario, o contido neste sitio está distribuído baixo a licencia Creative Commons Atribución 4.0 International.